Photo du 1 novembre 2016

Tones of Autumn 🍂 #warsaw #poland #autumn #park #garden #leaves #water #lake #nature #trees